Om

På min nya blogg ska jag berätta för er allt jag kan om blodtyck och då främst lågt blodtryck.

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Blodtryck högt

Högt blodtryck benämns också som hypertoni vilken är en tyst åkomma som smusslar sig på långsamt. Man måste inte alla gånger veta om att man är utsatt. Högt blodtryck är inte bara någonting som drabbar gamlare personer eller personer som är överviktiga utan det kan numera hända vem som helst. Största orsaken till det är att pressen har tilltagit måttlöst i samhället de senaste åren. Men även att fetman hos befolkningen stiger, blodtrycket blir generellt sett mer omfattande hos de personer som är överviktiga då blodpumpen måste ta i mer för att pumpa runt blodet i den mänskliga kroppen.

Man kan sänka blodtrycket med hjälp av läkemedel, för att få reda på vilket läkemedel som är bäst ska man rådfråga sin läkare.

Blodtrycket och syrerikt blod

Blodtrycket är det tryck som uppstår när hjärtat pumpar ut blod igenom kroppen. Det syrerika blodet behöver distribueras till hela kroppen och alla organ och det färdas tvärsigenom kroppen med hjälp av blodtrycket. Blodtrycket är eftersom det mycket essentiellt för vår överlevnad. Och det är essentiellt att man har ett normalt blodtryck. Både ett för högt och ett för lågt blodtryck kan vara farligt, det existerar som tur är åtgärder till båda. Om man har ett lågt blodtryck skall man naturligtvis höja blodtrycket. Och om man är drabbad av ett för högt blodtryck så måste man naturligtvis sänka blodtrycket.

Manuella och digitala blodtrycksmätare

För att klarlägga vilket blodtryck man har bör man mäta det med en blodtrycksmätare, ett sånt test kan endera ske i hemmet med en manuell blodtrycksmätare eller med en digital blodtrycksmätare. Digitala blodtrycksmätare lämnar ett mer noggrant värde än vad manuella gör. Men manuella blodtrycksmätare är billigare och kan ge anvisningar på vilken nivå ditt blodtryck ligger på. Om du observerar efter blodtrycks testet att du kan ha ett högt blodtryck så bör du ringa en läkare för att göra ett test som ger ett mer precist värde.


Så här använder man en blodtrycksmätare Se även denna: blodtryck.

Sänk ditt blodtryck

För att bli av med ett för högt blodtryck och sänka blodtrycket så måste man starta begrunda på vad man äter. Det är faktiskt bevisat att det du stoppar i dig påverkar ditt blodtryck
Blodtryck
Forskning har bevisat att de personer som äter en diet som består av grönsaker och lite kött eller inget kött har avsevärt bättre odds att inte drabbas av ett högt blodtryck. Nu skall kroppen i och för sig även blodtryck för att kunna funka rätt. Men man ska hålla det på en normal nivå. Individer som stoppar i sig mycket flottyrkokad mat och rött kött var i enlighet med undersökningen extremt mottagliga för ett högt blodtryck och blev utsatta mer av ett högt blodtryck än människor som höll sig till en mer sund kost.

Det är även allmänt känt att salt är ett ämne som höjer ditt blodtryck. Gör ansträngningar för att minimera salt i din föda för att inte sätta på spel att utsättas för ett högt blodtryck.

För att få tips som passar in på din livsstil så kan du kontakta en specialist dietist som kan tipsa dig om mat som både passar din livsstil och som sänker ditt blodtryck.

Vi svenskar förbrukar ofta salt på en sund nivå, amerikaner däremot genomgår salt riktigt mycket, det existerar specifik statistik som pekar på att de får i sig 10 gram salt per dag.

Förhöjt blodtryck

Blodtrycket förändras många gånger under 1 dag, faktorer som påverkar ditt blodtryck avgörs av vilken situation du befinner dig i. Är du i en hetsad eller pressad situation så ökar naturligtvis ditt blodtryck. Är du i en lugn och stillsam miljö eller situation så ligger ditt blodtryck som regel på en normal nivå. När man ställer sig upp från sängen brukar blodtrycket öka och det är det som gör att man kan uppleva sig lite yr när man reser sig upp ur sängen på morgnarna. Ett sånt högt blodtryck är inte riskfyllt därför att det endast varar under några sekunder. Det är vid ett långt förhöjt blodtryck då ditt blodtryck har varit stort i exempelvis 1 månads tid det kan börja att bli farligt.

Forskare har kunnat bevisat att ett blodtryck kan påverkas av bullernivå. Har du din säng nära en väg när du sover kan ditt blodtryck påverkas av bullret från vägen även fast du inte vet om det. Det här är troligtvis en form av överlevnads instinkt som lever kvar i oss människor sen när vi bodde ute i naturen och var tvungna att snabbt kunna vakna och försvara oss om det kom något djur. Även din mobil och sms signaler påverkar ditt blodtryck under natten om du får sms.

Andra artiklar:

http://lagtblodtryck.bloggo.nu/

http://blodtryck.bloggsida.se/

Lågt blodtryck

För lågt blodtryck?

Lågt blodtryck till skillnad mot högt blodtryck är när hjärtat slår för sällan eller med för liten styrka för att blodet ska komma runt i hela kroppen. Det finns en väldigt bra naturlig åtgärd för att höja sitt blodtryck från lågt blodtryck till en normal nivå, närmare bestämt att äta rödbetor. Det är faktiskt sant rödbetor eller rödbetsjuice som intas 2 gånger per dag kan hjälpa till att reparera ditt blodtryck till en bra nivå igen.

Eftersom att salt upphöjer blodtrycket så kan man använda sig utav det i maten för att höja sitt låga blodtryck till en normal nivå. Man bör dock inte använda sig av för mycket salt under en lång tid då du kanske drabbas av ett högt blodtryck istället.

Läs mer på dessa sidor:
www.blodtryck.bloggsida.se

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/biverkningar-blir-valfraga_5082813.svd